انتقال آرام زندی به زندان مرکزی جمهوری اسلامی در سنه

KMMK:
یک شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، آرام زندی فعال کارگری اهل سنه از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه منتقل شد.

قابل ذکر است که: آرام زندی فعال کارگری اهل شهر سنه در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه در منزل مادریش بدون در دست داشتن هیچ گونه حکمی و با اعمال زور و ضرب و شتم بازداشت شده بود.

گفتنی است که: آرام زندی به همراه برادرش فواد زندی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه به ریاست قاضی سعیدی با اتهاماتی از جمله « تبلیغ علیه نظام» روبرو شده و هریک از آنها به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان