شرق کوردستان دارای بالاترین میزان خودکشی در جغرافیای سیاسی ایران می باشد


KMMK:

به گفته مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت جمهوری اسلامی ایران، بیشترین آمار خودکشی در جفرافیای سیاسی ایران مربوط استانهای کرماشان، لورستان، سنە و ایلام ثبت شده است.با توجه به داده‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان ۷۵درصد از اقدام به خودکشی ها در شرق کوردستان مربوط به سنین بین ۱۵تا۳۴ سال بوده و خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده و مهمترین عامل آن اتخاذ سیاست های غیر انسانی مانند تبغیض ملیتی و جنسی، بیکاری، محرومیتهای اقتصادی، فقدان آزادی فردی و… از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است.این درحالیست میزان فوت ناشی از خودکشی درشرق کردستان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN