صدیق سیفی اعتصاب غذا کرده است


KMMK:
صدیق سیفی، شهروند ساکن دیواندره که توسط نیروهای امنیتی ۱۴ روز پیش بازداشت‌شده است، دست به اعتصاب غذا زده و اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست. خانواده نامبرده با اظهار نگرانی از وضعیت آقای سیفی، خواهان روشن شدن وضعیت ایشان شده‌اند.
پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸، صدیق سیفی، شهروند ساکن دیواندره شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در شهرستان دیواندره بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای سیفی ساعت ۵ صبح روز ۱۷ مرداد در نانوایی محل کار خود توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و از آن زمان علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده از محل نگهداری و دلایل بازداشت وی اطلاعاتی حاصل نشده است.»

گزارش‌شده است مأموران امنیتی پس از بازداشت آقا سیفی، منزل وی را نیز مورد بازرسی قرار داده‌اند.
قابل ذکر است که اعتصاب غذا نامبرده می‌تواند آسیب های جدی به سلامتی ایشان وارد نماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان