سنه / بازداشت يك فعال كارگرى با خشونت و ضرب و شتم

KMMK:
روز چهارشنبه ٦ شهريور ماه ١٣٩٨ شمسى ، فعال كارگرى آرام زندى ، از سوى نيروهاى امنيتى جمهوری اسلامی ایران با خشونت و ضرب وشتم بازداشت شد.

به نقل از گزارش: نيروهاى امنيتى در هنگام تجسس در منزل آرام زندى با خشونت و بدرفتارى با مادر وى رفتار كرده و مادرش تحت فشار عصبى قرار گرفته و به دليل سابقه بيمارى قلبى از هوش رفته و هم اكنون در بيمارستان تحت مراقبت پزشكى مى باشد.

بر اساس گزارشهاى مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جارى ميلادى تاكنون با احتساب اين فعال كارگرى ٢٧٣ شهروند كورد از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت و به زندان منتقل كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان