سردشت/ یک شهروند با خودکشی به زندگی خود پایان داد

KMMK:

به نقل از خبرگزارى مكريان روز پنجشنبه ٣١ مرداد ماه برابر با ٢٢ آگوست يك شهروند اهل سردشت با خودكشى به زندگى خود پايان داد.

اين جوان ٢٧ ساله بنام جمال اهل روستاى ” كاوله كونان” روز پنجشنبه خودكشى نموده و به زندگى خويش پايان داده است.
از علت خودكشى اين فرد تا كنون اطلاعى در دست نيست.
گفته مى شود شهر سردشت بيشترين ميزان خودكشى را به نسبت شهرهاى ديگر ايران داراست.
از ابتداى سال ٢٠١٩ تا كنون، آمار جمع آورى شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان نشان ميدهد كه ٣٠ زن و ٢٩ مرد خودكشى نموده اند كه ٩ دختر و ٥ پسر زير ١٨ سال ميباشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان