محکومیت اسحاق روحی به یک سال حبس و تداوم بازداشت شهروندان کورد در تهران

KMMK:

روز چهارشنبە ۳۰ مرداد ۱۳۹٨ در آخرین جلسه ددگاهی اسحاق روحی، فعال کارگری اهل سنه که در یکم ماه می بازداشت شده بود توسط شعبه اول دادگاه جمهوری اسلامی ایران در سنندج، نامبره به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای روحی قبلا پس از گذراندن ۱۳ روز دربازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران و ۱۷ روز درزندان در سنه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود و در آخرین دادگاهش دوباره به زندان بازگشت.
در همین روز در تهران فردی به نام علی قادری فرزند عثمان اهل بوکان در بلوار سعادت آباد تهران توسط نیروهای امنیتی اطلاعات ایران با ضرب و شتم به اتهام همکاری با یک حزب کورد مخالف حکومت بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شد. نامبرده یک بار دیگر در بهار سال ۹۷ به همین اتهام بازداشت شده بود.

از سوی دیگر و در روز سه شنبه ۲۹ مرداد نیروهای امنیتی حکومت یک شهروند کورد به نام هیوا جلیلی اهل سنه را در شهرستان دماوند از توابع استان تهران به جرم مذکور بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده بودند.
براساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان طی هشت ماه اخیر و با احتساب موارد فوق الذکر ۲۶۶ شهروندکورد در ایران و شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN