شلیک نیروهای مزری سپاه ایران زخمی و کشته به دنبال داشت

KMMK:

روز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹٨ نیروهای مرزی سپاه پاسداران ایران در مرز شنو ( اشنویه ) بدون اخطار قبلی بر روی کاروانی از کولبران آتش گشوده که طی آن جوانی ۳۲ ساله به نام ” محمد حمی زاده ” اهل روستای ” ماته خرپه ” از توابع سلماس کشته می شود.
در همین رابطه یک شنبه ۲۷ مرداد در سردشت و حدفاصل بین روستاهای ” بیژوی” و ” گویزلی ” نیروهای سپاه به سوی یک کشاورز به نام ” صدیق علیخانی ” که مشغول جمع آوری مازوج بوده آتش گشوده و نامبرده را زخمی کرده اند.
باید اذعان داشت آقای علیخانی جهت مداوا به بیمارستان موسوم به خمینی در سردشت منتقل شده اند.
از دیگر سو در روز چهار شنبه ۳۰ مرداد در منطقه مرزی سیارک در اورمیه نیروهای مرزی بار دیگر به کاروانی از کولبران حمله کرده و در نتیجه شلیک مستقیم به کولبران جوانی به نام ” صادق اورازی ” اهل دهستان برادوست اورمیه از ناحیه ران زخمی شده است.
لازم به ذکر است؛ کولبر زخمی به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در اورمیه انتقال داده شده است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار KMMK طی هشت ماه گذشته بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در شرق کوردستان و با احتساب موارد فوق ۹٨ کولبر و ۱۰ کاسبکار زخمی و تعداد ۴۹ کولبر کشته شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN