ایلام / اداره ارشاد و فرهنگ ایران از چاپ کتاب زنبور عسل و مورچه ممانعت کرد

KMMK:
کتاب زنبور عسل و مورچه که توسط نهاد چاپ کتاب اقلیم جنوب کوردستان جهت چاپ و انتشار به اداره ارشاد و فرهنگ ایران ارسال شده بود، اجازه چاپ پیدا نکرد، اداره ارشاد و فرهنگ ایران دلیل عدم چاپ این کتاب را طراحی مورچه در لباس کوردی اعلام کرده و گفته است که این لباس در تضاد با قوانین چاپ کتاب در ایران است و به این دلیل اجازه چاپ و نشر آن را نمی‌دهیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری کوردپا نهاد چاپ کتاب اقلیم جنوب کوردستان تایید کرده است: برخورد سلیقه‌ای در انتهای و چاپ کتاب به مرحله ای رسیده است که واپ کتاب کودکان نیز با مشکلات فراوانی روبرو شود. آیا لباس کوردی کاراکتر کتاب در تضاد با قوانین ایران است؟ آیا این اثبات سیاست های ضد فرهنگ کوردی این نهاد رسمی دولتی چاپ کتاب نیست؟
در ادامه این مرکز چاپ کتاب اقلیم جنوب کوردستان ضمن محکوم کردن برخورد سلیقه‌ای اداره ارشاد و فرهنگ ایران، خواستار رفع این محدودیت ها شده است.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با نگاهی حذفی و‌ پوپولیستی در تلاش است که با سیاست تک بعدی فرهنگ و هویت کوردی را نابود کرده و ملل تحت استعمار و بخصوص ملت کورد را که ده هاست تحت استعمار هستند را نابود کند. فرهنگ و هویتی که با تمامی این محدودیت‌ها همچنان مقاومت کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان