اعتصاب غذای کامران درویشی در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە


KMMK:

کامران درویشی، زندانی سیاسی واقع در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە از روز سه شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸، اقدام به اعتصاب غذا کردە و پس از یک روز لب هایش را نیز بە نشانە اعتراض به هم دوخت ، اعتصاب غذای آقای درویشی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط وی صورت گرفته است.
از سوی دیگر محمد پیش بین، دیگر زندانی این زندان پس از ۱۷ روز با دادن وعده از سوی مسئولین زندان ، به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

کامران درویشی، اهل اورمیه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ١٣٩۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد، او پس از محاکمه توسط شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامی حکومت ایران در اورمیه به اتهام «ارتباط با یکی از احزاب اپوزسیون » به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN