جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

مهاباد / خودكشى يك جوان

KMMK:
روز يكشنبه ٢٠ مرداد ماه ١٣٩٨ شمسى ، يك جوان ٢٢ ساله به نام آكام .ع” اهل روستاى قەرەقشلاق مهاباد اقدام به خودكشى و به زندگى خود پايان داد.

به نقل از گزارش ، موكريان هم تأييد كرده كه با يكى از بستگان نزديك نامبرده صحبت كرده و دليل اين خودكشى تاكنون نامعلوم است ، و تنها اينكه نامبرده مدتيست كه دچار افسردگى شده و در روز عيد قربان در منزل پدريش از راه چاقو زدن به قلب خود به زندگيش خاتمه مى دهد.

بر طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى جارى تاكنون در شرق كوردستان و با اين رويداد ناگوار ٢٣ مرد و ٢١ زن و پايينتر از ١٨ سال هم ٩ دختر و ٥ پسر كه مجموعاً ٢٨ مرد و ٣٠ زن خودكشى كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

آتش زدن جنگلهای”لیجه”در شمال کوردستان توسط دولت ترکیه

سقز:حضور گسترده معترضان در خیابان و شلیک نیروهای امنیتی به سوی آنان

Bilal Enferadi

بازداشت یک شهروند در شهرستان سنه