قتل عام کولبران ادامە دارد

KMMK:

امروز شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در روستای کرکوش واقع در شهرستان خوی بسوی گروهی از کولبران آتش گشودند کە در نتیجەی آن کولبری با نام “رضا ابراهیمی” کشتە شدە و یک کولبر دیگر نیز بە شدت مجروح شد.

بر اساس طرحی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت مشاهدەی هر گونە کولبری ، این نیروها آتش بە اختیار و در مواردی نیز از روی اجبار باید بە سوی کولبران شلیک کنند کە در نتیجەی این سیاست ضد بشریت و ضد قوانین بین الملل تنها از ابتدای سال جاری میلادی تابحال ٤۸ کولبر کشتە شدە و ۹٦ کولبر نیز زخمی و مجروح شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN