سنه/ احضار اسحاق روحی بە دادگاه جمهوری اسلامی ایران

KMMK:
اسحاق روحی کارگر بازداشتی که اول ماه می بازداشت شده بود به دادگاه حکومت ایران فراخوانده شد.
بر اساس گزارش: آقای اسحاق روی کارگر اهل سنه به حضور در دادگاه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۱۹ مرداد ماه راس ساعت ٨ صبح فراخوانده شد.
باید اذعان داشت؛ اسحاق روی پیشتر در اول ماه می توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به مدت بیش از یک ماه بازداشت، سپس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN