دیواندرە/ فقدان وسائل ایمنی مرگ یک کارگر را به دنبال داشت

KMMK:

روز چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹٨ یک کارگر مقنی در دوراهی بیجار حین کار به دلیل فقدان وسائط ایمنی جان خود را از دست داد.

کارگر متوفی ۵۰ ساله و اهل روستای رشید آباد دیواندره گزارش شده است.
طبق گزارشات ظاهرا درحین کار به علت نبود وسائل ایمنی در محیط کار، کارگر مقنی به داخل چاه سقوط کرده که منجر به فوت وی شده است.
دراین رابطه کامران منصوری رئیس سازمان حکومتی آتش نشانی در دیواندره اظهار داشت؛ شامگاه روز چهارشنبه طی تماسی با مرکز ما ازسقوط یک کارگر مقنی به چاه و مرگ وی، اکیپ آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شده و پس از بیرون آوردن جسد کارگر متوفی جهت انجام امور قضایی به پزشکی قانونی منتقل کرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان