اجرای۱۰۰ ضربه شلاق برای خواننده کورد و محکوم به دوسال زندان

KMMK:

دوشنبه ۷ مردادماه، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق که پیشتر از سوی دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران تائید شده بود برای “پیمان میرزازاده” خواننده کورد اهل اورمیه اجرا شد.

پیمان میرزازاده نزدیک به ۶ ماه پیش به دلیل خواندن سرود انقلابی و پوشیدن لباس کوردی از سوی دادگاه ایران در اورمیه به ۱۰۰ ضربه شلاق و دوسال زندانی محکوم شده بود، نامبرده اکنون در زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه درحال سپری کردن حکم دو سال زندان میباشد.
پس از اجرای ۱۰۰ ضربه شلاق، پشت پیمان میرزازاده به شدت کبودشده و دچار خونریزی شده است.
میرزازاده پس از اجرای حکم شلاق به نشانه اعتراض نامه ای نوشت و در نامه به حکم صادره و اجرا کردن آن اعلام اعتصاب غذا کرد.
لازم به ذکر است؛ پیشتر میرزازاده در زندان حکومت در اورمیه جهت اعتراض به انزوای آقای عبدالله اوجالان و شکستن حصر ایشان به پیشاهنگی لیلا گوون، به همراه ۱۵ زندای سیاسی دیگر در زندانهای حکومت در شرق کوردستان و ایران اعتصاب غذای سه روزه انجام داده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان