مصادره ٥٦٣ ميليارد ريال اموال كاسبكاران و كولبران از سوى سپاه

KMMK:

به نقل يكى از خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران در استان سنه ٥٦٣ ميليارد ريال كالاى كاسبكاران و كولبران در اين استان را ضبط و مصادره كرده اند.

طبق گفته هاى يك فرمانده سپاه جمهورى اسلامى در استان سنه ٥٦٣ ميليارد كالا و ٧٦٦ متهم نيز در اين رابطه بازداشت شده اند.

لازم به ذكر است كه جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان به غير از مصادره كالاهاى كاسبكاران و كولبران ، انها را مورد هدف تيراندازى نيز قرار ميدهد كه از ابتداى سال جارى ميلادى تاكنون در شرق كوردستان آمار کولبران بدين شرح مى باشد:
کولبران ز خمی:۹۰
کولبران کشته:۴۶
کاسبکار زخمی:۷
کاسبکار کشته:۹

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN