اعتراف خبرگزاری جمهورى اسلامى ایران به سوختن ۴۰ هكتار از جنگل‌های چرداول در شرق كوردستان

KMMK:

روز چهارشنبه دوم مردادماه ١٣٩٨ شمسى، خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران ايرنا تائید کرد کە: ٤٠ هكتار از جنگل‌های منطقه چرداول در آتش سوخت.

قدرت رضايى (فرمانده انتظامی برای چرداول) در جمع خبرنگاران اعلام كرده: روز گذشته با دریافت گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در منطقه تفریحی تنگه شمشه از توابع چرداول در استان ايلام آگاه شده و همچنين افزود بعد از بررسی‌های اولیه مشخص شد كه در اثر این آتش‌سوزی ۴۰ هکتار از مراتع طبیعی و درختان جنگلی منطقه در آتش سوخته است.

لازم به ذكر است كه در طی این چند ماه گذشته بخش‌های زيادى از طبيعت شرق كوردستان به دست مسئولان جمهورى اسلامى ايران به آتش كشيده شده است. روند صعودی اين آتش‌سوزی‌ها از یک‌سو و شكايات مردم مناطق شرق كوردستان از طرف ديگر، مسئولان جمهورى اسلامى را مجبور به اعتراف بخش كوچكى از اين حوادث ناگوار در طبيعت كوردستان كرده كه مستقيم و غیرمستقیم از سوى خود حكومت صورت می‌گیرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان