یک شهروند اهل ماکو به ده سال حبس محکوم شد

KMMK:

محمد میرزایی شهروند ماکویی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی حکومت ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دو پرونده مجزا مجموعاً به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش این شهروند ماکویی پیش‌تر به مدت ۳ سال عوض یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی بوده است که در سال ۹۶ با گرفتن امان‌نامه از سپاه پاسداران به ماکو بازگشته است.

نامبرده ابتدا مهرماه سال ۱۳۹۷ از سوی نیروهای سپاه بازداشت و پس از ۶۵ روز بازجویی و نگه‌داری در بازداشت گاه سپاه نهایتاً با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.

محمد میرزایی بار دیگر در چهارم تیرماه امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل‌شده است. وی هفته گذشته به شعبه دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل‌شده و به دو اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در یک حزب اپوزیسیون کوردستانی» مورد محاکمه قرارگرفته است.

طی چند روز گذشته نامبرده به دفتر اجرای احکام زندان حکومتی در اورمیه احضار شده و صدور حکم پنج سال به دلیل تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و پنج سال به دلیل عضویت سابق در یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی، در زندان به وی ابلاغ شد.

در انتها باید اشاره داشت؛ پیش‌تر حکومت جمهوری اسلامی ایران کسانی را که در عضویت احزاب اپوزسیون بودند و با گرفتن امان‌نامه به ایران بازمی‌گشتند، مورد عفو قرار می‌داد اما در چند سال گذشته و با توجه به وضعیت سیاسی متزلزل حکومت ایران اکنون این افراد نیز مورد بازداشت و محاکمه و محکوم‌به حبس‌های طولانی‌مدت قرار می‌گیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان