ایلام/ انفجار مین قربانی گرفت

KMMK:

روز ۲۵ تیرماه ۱۳٨۹ در ارتفاعات کوه کله قندی حوالی پاسگاه دراجی در استان ایلام، یک قبضه مین کار گذاشته شده دوران جنگ مجاهدین خلق و عراق با ایران بر روی شخصی منفجر شد.

یعقوب حاجی پور ۴۹ ساله یکی از اعضای گروه تجسس در مورد کشته شده گان جنگی در محل مذکور درحین انجام کندوکاو، قربانی این انفجار شده و از ناحیه پا به شدت آسیب می بیند.
بر اساس دادەهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون پنج نفر بر اثر انفجار مین زخمی و یک نفر جان خود را از دست داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان