ترور اقبال مرادی یادآور تداوم سیاست انکار و قتل عام ملت کوردستان است/با گذشت یک سال پرونده ترور هنوز به سرانجام نرسیده است


KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت یاد اقبال مرادی عضو رهبری این سازمان، در سالروز ترور این فعال سرشناس شرق کوردستان از حکومت اقلیم جنوب کوردستان میخواهد وضعیت پرونده این ترور را مشخص کند.

اقبال مرادی فعال سابق سیاسی، فعال عرصه حقوق بشر و عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، پدر زندانی سیاسی اعدام شده زانیار مرادی و عموی لقمان مرادی زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بود که از دوران جوانی در مبارزات احزاب سیاسی کوردستانی جای گرفت و زندگی خویش را وقف خدمت به آینده ملت کورد نمود.
اقبال مرادی بارها تهدید به ترور شده و بارها هدف سوقصد قرار گرفته بود که در نهایت در یکی از این سوقصد ها جان خود را از دست داد.
فرزند و برادرزاده نامبرده نیز توسط جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌سازی آشکار محکوم به اعدام و سپس اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن یادآوری و محکومیت تروریسم جمهوری اسلامی ایران از حکومت اقلیم کوردستان میخواهد سریعا تکلیف این پرونده ترور و عاملان این جنایت را مشخص کند.
هم اکنون یک از سال از این واقعه دهشتناک گذشته ولی مقامات قضایی و حکومتی اقلیم جنوب کوردستان هیچ اطلاعیه یا اخباری در رابطه با وضعیت پرونده اعلام نکرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت یاد اقبال مرادی، تا مشخص شدن و اعلام نتیجه بررسی‌های حکومت جنوب کوردستان، جمهوری اسلامی ایران را عامل این ترور میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان