زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی سردشت و پیرانشهر

KMMK:
دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ شمسی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی شهرهای سردشت و پیرانشهر به روی کولبران آتش گشوده‌اند که در نتیجه آن دو کولبر با نام‌های ناصح شریفی اهل نقده در مرز پیرانشهر و مجید قادری اهل سردشت در نقاط مرزی سردشت زخمی شده‌اند.

زخمی شدن این دو کولبر در حالی است که دیروز نیز یک کولبر توسط همین نیروها با شلیک مستقیم به قتل رسیده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۴۳ کولبر کشته شده و با احتساب این دو نفر ۸۴ کولبر نیز زخمی شده اند‌.
جمعیت حقوق بشر کوردستان