زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد همچنان از خدمات پزشکی و درمانی محروم است

KMMK:

وضعیت سلامت زندانی سیاسی کورد، زینب جلالیان روز بە روز وخیم‌تر می‌شود، این زندانی سیاسی کە مدت‌هاست از بیماری چشم، کلیە، لثه و انواع گوناگون التهابات رنج می‌برد، مسئولین زندان از مراجعەی وی بە پزشک و خدمات درمانی جلوگیری می‌کنند.

لازم بە ذکر است که سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان فوری در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد: «زینب جلالیان از طریق محروم کردن از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی در معرض شکنجه قرار دارد.»

از طرفی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش خواستار فوری دسترسی زندانیان سیاسی بە خدمات درمانی شدند، کارشناسان سازمان ملل تائید کرده‌اند که محتوای گزارش‌هایی که دراین‌باره دریافت کرده‌اند حکایت از عدم دسترسی این زندانیان به امکانات درمانی حتی در شرایطی خاصی که زندانیان ازنظر جانی درخطر باشند دارد، این کارشناسان تائید کرده‌اند که: «به نظر نمی‌رسد که مسئله‌ی زندانیان سیاسی و جلوگیری از معالجە ی آن‌ها صرفاً یک مورد خاص و محدود باشد، بلکه به یک الگوی ثابت تبدیل‌شده است.»

جمعیت حقوق بشر کوردستان