روانسر / در یک اتش سوزى ١٠٠ هكتار از جنگلها سوخت و ٣ نفر هم زخمی شد

Kmmk:

شنبه ١٥ تير ماه ١٣٩٨ شمسى ، در پى وقوع اتش سوزى ١٠٠ هكتار از جنگل ها و مراتع منطقه روانسر ٣ نفر دچار سوختگى شدند.

به نقل از گزارش ، اتش سوزى أراضى ، مراتع ، مزارع و جنگلهاى روستاهاى تپه لرى ، تپه كوئيك ، بابا حيران و چشمه پنبه از توابع روانسر را در برگرفت و در جريان ان ٣ نفر بر اثر اين اتش سوزى دچار سوختگيهاى ٥٠ درصد ، ٤١ درصد و ٣٧ درصد شدند و هم اكنون در بيمارستان كرماشان تحت مداواى پزشكى مى باشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

تلگرام
@KMMKKURDISTAN