دفتر انجمن پیشگیری از اعتیاد در مریوان مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت و آویه‌ر در سنه بار دیگر در آتش سوخت

KMMK:

سە‌شنبە ۱۱ تیرماە ۱۳۹٨ خورشیدی، دفتر انجمن مردمی پیشگیری از اعتیاد “ژیانەوە” در شهر مریوان از سوی افراد ناشناس مورد هجوم قرار گرفت.

لازم بذکر است که، تمام اسباب و اثاثیه این انجمن از سوی این افراد شکسته و خراب شد.

همچنین در همین روز، آویه‌ر شهر سنه از سوی افراد ناشناس باردیگر آتش زده شد و در آتش سوخت.
لازم به ذکرست که باوجود اینکه آتش رو به شهرک حسن‌آباد این شهر در حال گسترش بوده، دست‌اندرکاران مسئول برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش ان هیچ اقدام عملی انجام‌ ندادند.

آتش زدن طبیعت کوردستان و هجوم بردن به مراکز و دفاتر داوطلبانه مردمی از سوی افراد ناشناس و سکوت مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل این اقدامات ضد بشری و ضد محیط‌زیستی جز اثبات این واقعیت نیست که پشت تمام این حقایق نقش جمهوری اسلامی نهفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان