یک فعال مدنی در کامیران بازداشت شد

KMMK:

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ شمسی منت رحمانی معلم زبان کوردی و ساکن روستای لون سادات کامیران(کامیاران) توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

منت رحمانی معلم زبان کوردی از اعضای سازمان مدنی نوژین در کامیران می‌باشد که بدون هیچ دلیلی و بدون ارائه حکم بازداشت توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت‌شده است.

قابل‌ذکر است که در همان روز مسئول انجمن نوژین آقای سیروان ابراهیمی شهروند کامیرانی نیز توسط همان نیروها بازداشت‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان