همسر آزارى اصلی‌ترین علت مراجعات به مراكز اورژانس اجتماعى در استان ايلام

KMMK:

معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى جمهورى اسلامى در شهر ايلام، همسر آزارى را بيشترين علت مراجعه به مراكز اورژانس اجتماعى اعلام كرد.

بر اساس اين خبر از مجموع ۸۴۴۲ نفرى كه در طول سال گذشته به مراكز اورژانس مراجعه کرده‌اند بيشترين علت مشكل اين افراد همسر آزارى بوده است.

عمده اين افراد زنانى بوده‌اند كه از همسرانشان آزاردیده‌اند و شمار محدودى هم از مراجعان مردانى بوده‌اند كه از سوى همسرانشان مورد آزار قرارگرفته‌اند.

علل ديگر مراجعات: کودک‌آزاری، خودكشى، فرار از منزل، سالمند آزارى، معلول آزارى، اعتياد، نزاع خانوادگى و بيكارى علل ديگر مراجعات به مراكز اورژانس و پایگاه‌های خدمات اجتماعى بهزيستى بوده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان