شنو/ اعتصاب کارگران شهرداری به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و وضعیت بد معیشتی

KMMK: ‌

روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹٨ کارگران شهرداری شنو (اشنویه) در سومین روز اعتصاب خود به سر می‌برند.

علیرغم اعتصاب در سومین روز از سوی کارگران شهرداری؛ اما هنوز اقدام مؤثری از سوی مسئولین شهرداری حکومت نسبت به پرداخت حقوق آن‌ها انجام‌نشده است.

کارگران اعتصاب‌کننده اذعان داشتند که؛ حقوق ۴ ماه آخر سال ۹۷ را دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که شهرداری و شورای شهر حکومت در شنو پیش‌تر اعلام کرده بودند؛ حقوق و دستمزدهای سال ۹۷ کارگران شهرداری تسویه شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان