عفرین/ کشته و زخمی شدن ۴ غیر نظامی بر اثر بمباران ارتش ترکیه

KMMK:

روز سه شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ بر اثر توپباران ارتش ترکیه برکانتون عفرین در روژاوا (غرب کوردستان) ۴غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

ارتش ترکیه و گروه های تروریستی وابسته به آن منطقه تل رفعت در کانتون عفرین را مورد حمله توپ خانه های خود قرار دادند .
در نتیجه این حملات یک غیر نظامی به نام ” صبری حمدوک” کشته و ۳ نفر دیگر به نامهای
” رشید خورشید، زینب مراد و محرم بکر زخمی شدند.
کشتن غیر نظامیان توسط دولت ترکیە در حالیست، کە خلق های روژاوا و شمال سوریە پس از چند سال جنگ علیە تبهکاران و اشغالگران، توانستند با تاسیس و عملی کردن پروژە مدیریت دموکراتیک خواستەهای خود را عملی کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان