به اتش كشيدن زمين هاى كشاورزى غرب كوردستان از سوى حكومت تركيه

Kmmk:
شنبه ١٨ خرداد ماه سال ١٣٩٨ شمسى ، مزارع كشاورزى مرزى مابين شمال و غرب كوردستان در نزديكى سيلوى گندم شهر دربه سپى غرب كوردستان از سوى حكومت تركيه به اتش كشيده شد. اتش سوزى اين مناطق به دست ارتش تركيه صورت گرفته و اين اتش سوزى ، بيش از ١٣٠ هكتار زمين كشت شده از گندم و جو يك شهروند به نام مختار را سوزانده است.

ارتش تركيه اقدام به اتش سوزى زمينهاى كشاورزى اين مناطق كرده و ضرر و زيان زيادى به شهروندان اين منطقه وارد شده است.

تيم اتش نشانى و شهروندان خود را به محل اتش سوزى رسانده تا انرا مهار كنند ، اين اتش سوزى از پشت ديوارهاى مرزى شمال كوردستان به غرب كوردستان امده است.

حكومت تركيه در تداوم درگيريها و اشغال ، بر عليه كوردها ، زمين هاى زراعى مردم را به اتش مى كشد.

لازم به ذكر است كه در مناطق كركوك و خانقين بخش هاى گسترده اى از زمين هاى زراعى مردم به اتش كشيده شد ، و اين اتش سوزيها از سوى گروههاى تروريستى وابسته به تركيه و ايران روى داده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان