جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تشکیل دادگاه بین‌المللی و کمیسیونی حقیقت یاب در غرب کوردستان ضروری است

KMMK:
جهت رسیدگی به جنایت علیه بشریت حکومت ترکیه و گروه های تروریستی وابسته این کشور که در نتیجه آن هزار انسان در غرب کوردستان قربانی شدند، لازم است که یک دادگاه بین‌المللی و کمیسیونی حقیقت یاب در غرب کوردستان تشکیل شود.
ضرورت چنین دادگاه و کمیسیونی در حالی است که اکنون صدها عضو گروه های تروریستی وابسته به حکومت ترکیه نظیر داعش در بازداشت حکومت خودمدیر غرب کوردستان می‌باشند.
اعضا بازداشت شده شامل افرادی از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، کشورهای اروپایی و اغلب کشورهای جهان مباشند.
دادگاه کردن این افراد در غرب کوردستان میتواند حقایق زیادی را در رابطه با جنایات این افراد و حامیان آنها در غرب کوردستان را روشن کند و در ادامه آن با تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب در غرب کوردستان تمامی جنایت صورت گرفته ثبت شده و اقدام شود که از تکرار آن در آینده جلوگیری نماید.
تاکنون کمیسیون های حقیقت یاب زیادی در مناطق و کشورهای جهان جهت آشکار شدن و ثبت جنایت علیه بشریت به انجام رسیده اند، از جمله مهمترین آنها میتوان به کمیسیون های حقیقت یاب آفریقای جنوبی، تیمور شرقی و یوگسلاوی اشاره کرد، در تمامی این موارد بعد از تشکیل دادگاه های بین المللی و کمیسیون های حقیقت یاب، افراد خاطی دادگاهی شده و جنایت علیه بشریت شناسایی و مورد اعتراف قرار گرفته اند.
در نتیجه آن صلح ، آشتی و امنیت ملل و افراد قربانی برقرار شده و این ملت ها توانسته‌اند از لحاظ روحی تا حدودی بهبود یابند.
تاکنون سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای اروپایی از انجام وظیفه خود در این رابطه کوتاهی کرده و حاضر نشده‌اند که وظیفه خود را به انجام برسانند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان از حکومت خودمدیر غرب کوردستان میخواهد درخواست تشکیل دادگاه بین‌المللی و کمیسیونی حقیقت جهت رسیدگی به جنایات صورت گرفته علیه مردم غرب کوردستان را به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمامی کشورهای جهان که می‌توانند در این راستا وظیفه‌ای عهده‌دار شوند، ارایه نماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

انتقال عزیز قادر تاج بە زندان جهت اجرای حكم به زندان

تازه‌ترین اطلاعات در بارە مرگ یک شهروند دیگر سقزی بر اثر شکنجە

انتقال دو شهروند جهت اجرای حکم اعدام