سنه/ احضار امام جماعت اهل سنت یکی از مساجد به اداره اطلاعات حکومت

KMMK: ‌

روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹٨ امام جماعت یکی از مساجد اهل سنت سنه در شرق کوردستان به اداره اطلاعات حکومت مستقر در سنه احضار و چندساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس خبر، احضار امام جماعت مذکور به دلیل اعلام روز سه شنبه ۱۴ خرداد به عنوان عید فطر بوده است.
لازم به ذکر است؛ حکومت اسلامی ایران با اکثریت شیعه بطور مدام اقلیتهای مذهبی، دینی، ملیتی و…موجود در جغرافیای مذکور به ایران را مورد فشار و ظلم قرار میدهد که این نمونه آشکار نقض حقوق بشر توسط این حکومت می باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان