جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

ایلام/ آتش سوزی در مزارع و زمینهای کشاورزی مردم و نابودی طبیعت منطقە

kmmk:

چهارشنبە ۱۵ خرداد ۱۳۹٨ خورشیدی، بدلیل وقوع آتش سوزی بە بیشتر از ۴۶ هکتار از مزارع وطبیعت اطراف شهر چرداول از توابع ایلام خسارت وارد شد.

براساس گزارشها: آتش سوزی از مزارع روستای برآفتاب شروع شدە و بعد از سوختن قسمتی از مزارع کشاورزی مردم این منطقە، شعله ور شدە و وسعت این آتش سوزی جنگلهای و مراتع اطراف را نیز در برگرفتە و خسارت زیادی برای طبیعت منطقه دربرداشتەاست.

همچنین در گزارشی دیگر: ۱۲ هکتار از مزارع و زمینهای کشاورزی مردم روستای ورزیر کە قسمت بیشتر آن کشتزارهای گندم بوده است، بە دلیل این اتش سوزی نابود شدە است.
لازم بذکرست که، مردم این مناطق اعلام داشتەاند کە دلیل اصلی این آتش سوزی عمدی بوده و علت آن مانند همیشە بە روند سیاستهای خصمانە ی جمهوری اسلامی ایران در مقابل مردم شرق کوردستان برمیگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

سنە; یک زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی منتقل شد

ربودن یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در جوانرود

Bilal Enferadi

مراتع سرپل‌ذهاو و جنگل‌های دَرَوَران و کوسالان طعمه حریق شد