جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حکومت ترکیه به‌وسیله پهپاد ساکنان مناطق مرزی جنوب کوردستان را تهدید به تخلیه کرد

KMMK:

حکومت ترکیە در روستاهای اطراف سیدکان از توابع شهر هَولیر (اربیل) در جنوب کوردستان از طریق هواپیماهای بدون سرنشینِ مجهز بە سیستم صدا رسانی اقدام بە تهدید مردم برای تخلیه این مناطق کرده است.

حکومت ترکیە مدت‌هاست از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی و بمباران این مناطق و همچنین ایجاد موانع رفت‌وآمد، در تلاش برای اشغال هر چە بیشتر جنوب کوردستان است. باوجود کشتار و بمباران و ناامنی‌های زیادی کە در این مناطق مرزی به وجود آوردە، مُصر بە ادامه اشغالگری خود در جنوب کوردستان است، بااین‌وجود تا اکنون از سوی حکومت عراق و اقلیم کوردستان هیچ واکنش اعتراضی بە این اقدامات حکومت ترکیە صورت نگرفتە و هر دو سکوت اختیار کرده‌اند.

با استناد بە صحنه‌های ضبط شدەی ویدیویی کە از طریق روستایان روستای خَلیفان در جنوب کوردستان پخش شدە است، سپاه ترکیە بەوسیله صداهایی کە از طریق این هواپیماهای بدون سرنشین پخش می‌شود با تهدید مردم بە شلیک گلوله، از آن‌ها می‌خواهد کە این مناطق را ترک کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم بی‌خبری از چهار شهروند کورد بوکانی

اورمیه؛ آزادی موقت ملا انور رستگار

مجروح شدن یک کولبر دیگر در پیرانشار