دولت زلزله زدگان کوردستانی را فراموش کرده است/ شهروندان به علت فقر اعضا بدنشان را می‌فروشند

KMMK:
بعد از گذشت مدتهای مدید از زلزله کرماشان، ایلام و لورستان در شرق کوردستان، شهروندان هیچ گونه خدماتی در اختیارشان قرار نگرفته و جمهوری اسلامی تعمدا آنها را نادیده گرفته است.
بعد از گذشت زمان طولانی دولت هنوز هیچ اقدامی در جهت بازسازی خانه هایشان انجام نداده و هیچ خدماتی را به آنها ارائە نداده است.
در نتیجه سیاست های تبعیض آمیز دولت و حکومت ایران نسبت به شهروندان مردم زلزله زده مجبور به فروش اعضای بدنشان شده اند، به گونه ایی که آگهی های فروش اعضا به فراوانی در سطح شهر دیده می شود.
لازم به ذکر است که مسئولان جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۷ شمسی تا کنون از ارائە خدمات و بازسازی در مناطق زلزله‌زده سخن به میان می آورند ولی از طرف خودشان هم تکذیب می شود.
در بازسازی مناطق تخریب شده به جای در اولویت قرار دادن مسکن شهروندان، مساجد و حسینیه ها و امکان امنیتی را در دستور کارشان قرار داده اند.
بعد از گذشت دو سال زلزله زدگان کرماشان، لورستان و ایلام و دیگر مناطق شرق کوردستان هنوز از آب شرب پاکیزه محروم هستند و هیچ گونه خدمات بهداشتی در اختیار ندارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان