جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

انفجار مین باعث کشتە و زخمی شدن ۲ کولبر شد

KMMK:

روز دوشنبە ۲۳اردیبهشت سال ۱۳۹۸، یک کولبر جوان ۲۰ سالە بە نام شاهۆ سپاهی بر اثر انفجار مین در بانە کشتە شد و یک کولبر دیگر نیز در این حادثە بە شدت زخمی شدە است.
این حادثە در منطقەی “سورکیو ” نزدیک روستای نیروان شهرستان بانە اتفاق افتادە است.

بر اساس مرکز امار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نو میلادی تابحال بر اثر انفجار مین ۱ کولبر کشته شده و ۵ کولبر دیگر نیز زخمی شده اند همچنین یک شهروند کشته شده و ۴ شهروند دیگر در شرق کوردستان زخمی و مجروح شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

توسعه فرهنگ خشونت در شرق کوردستان

حکم ۳ سال زندان برای یک نویسنده ی کورد در اورمیه

ممانعت از برگزارى مراسمات جشن نوروز از سوى حكومت ايران