سنە: پوریا احمدی عضو حزب وحدت ملی مجددا بازداشت شد

KMMK:
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی پویا احمدی از اعضای حزب وحدت ملی و عضو شورای مرکزی این حزب در شهر سنه شرق کوردستان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

این فعال سیاسی کورد به صورت تلفنی جهت ارائه پاره‌ای توضیحات به ستاد خبری اداره اطلاعات ایران در شهر سنه احضار شده بود، بعد از مراجعه وی به این نهاد امنیتی، نامبرده به بهانه تکمیل پرونده بازداشت شده است.

قابل یادآوری است که نامبرده پیش‌تر در اسفند ماه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود و بعد از ۱۵ روز بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد.
پوریا احمدی از ناراحتی گوارشی رنج میبرد و در زمان بازداشت یک بار به بیمارستان بعثت شهر سنه منتقل شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان