احضار یک شهروند شهر سنه به دادگاه تجدیدنظر

KMMK:

یکشنبه ۲تیر ۱۳۹۸ شمسی، محمدصادق احمدی‌نیا شهروند ساکن شهر سنه طی ابلاغیه کتبی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران در این شهر احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که برای نامبرده صادر شده است، از آقای احمدنیا خواسته‌شده که در ساعت ۱۰ روز یکشنبه دوم تیرماه در خصوص شکایت دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهر سنه مبنی بر “توهین به ساحت بنیانگذار حکومت ایران” در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر حاضر شود.

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایران در شهر سنه به ریاست بازپرس قادر جنگ‌آزمای، روز سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷، آقای احمدی نیا را طی ابلاغیه‌ای به اتهامات “اهانت به رهبر حکومت ایران از طریق بیان مطالب در شبکه‌های مجازی از طریق سامانه رایانه‌ای و اهانت به امام حسین” احضار کرده بود.
قابل ذکر است طی سال جاری فشارهای جمهوری اسلامی بر فعالان و شهروندان کورد افزایش یافته و ده ها شهروند و فعال سیاسی و مدنی بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان