بعد از سه ماه دستگیری، بازجوئی و شکنجه، سرنوشت محسن حسین پناهی همچنان نامشخص است

KMMK:
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی همزمان است با گذشت سه ماه از دستگیری محسن حسین پناهی، نامبرده بدون هیچ‌گونه اخطار و یا اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شده است.
بازداشت ایشان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته روی داد که به منزل محسن حسین پناهی یورش برده و ایشان را به اتهام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ربوده و در نهایت زندانی کرده‌اند.
از لحظه بازداشت تاکنون ایشان بدون هیچگونه حکمی تحت بازجوئی و شکنجه اداراه اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه (سنندج) قرار دارد.
محسن حسین پناهی ۳۲ ساله، متاهل و پدر یک کودک خردسال است. قابل ذکر است خانواده و جمعیت از شهروندان خواستار آزادی نامبرده شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان