بازداشت یک معلم در مهاباد

KMMK:

روز سه شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹٨ یک معلم مهابادی به نام ” یاسر امینی ” توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس پایگاه خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان یاسر امینی معلم ریاضی دبیرستان های مهاباد بوده که در حین خروج از کلاس درس در یکی از مدارس بازداشت شده است.
همچنین باید اذعان داشت که: پیشتر نامبرده به دلیل شرکت فعال در اعتصابات فرهنگیان درشرق کوردستان مورد اخطار از سوی نهادهای امنیتی قرار گرفته بود.

لازم به ذکر است: هنوز هیچ نهاد و سازمان امنیتی حکومتی بازداشت یاسر امینی را به عهده نگرفته است اما شواهد حاکی از آن است که نامبرده توسط نیروهای اطلاعات حکومت در مهاباد بازداشت شده است و تا به این لحظه از مکان نگهداریش اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان