مریوان/ تلاش مدنی برای نجات جان یک جوان از اعدام

KMMK:

چهارشنبه ۲٨ فروردین ۱۳۹٨ اعضای خانوده یک جوان مریوانی به نام “احمد ایرانی” به همراه جمعی از فعالین مدنی این شهر در اقدامی به جلوی درب منزل شاکی پرونده نامبرده رفته، خواستار رضایت و جلو گیری از اعدام این جوان شدند.

بر اساس پایگاه خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان از سه روز پیش از طرف دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در سنه به خانواده احمد ایرانی اعلام شده است که تا پیش از ماه رمضان نامبرده اعدام خواهد شد.

احمد ایرانی زندانی محکوم به اعدام از چند روز پیش که خبر اعدام خود در چند روز آینده را دریافت کرده است در اقدامی لب و چشمهای خود را دوخته و دست به اعتصاب زده است.

درادامه خبر باید اذعان داشت احمد ایرانی در سال ۱۳۹۰ به دلیل اختلاف بر سر یک زمین زراعی در اطراف مریوان با خانوده های شهسواری و خون جوان درگیر شده که منجر به کشته شدن دو جوان از خانواده های مذکور شد که نهایتا از سوی دادگاه حکومت ایران حکم قصاص رای احمد ایرانی صادر شد و نامبرده از همان زمان تا به حال در زندان جمهوری اسلامی ایران در سنه به سر می برد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان