حکومت ایران شرق کوردستان را هدف قتل عام سفید قرار داده است

KMMK:
داده‌های آماری مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران حاکی از رشد بیکاری و افزایش شدید تورم در ایران است، اما تورم و بیکاری موجود در شرق کوردستان به مراتب بیشتر از ایران است. بر اساس آمارهای منتشر شده استان کوردستان در اسفندماه ۹۷ نسبت به اسفندماه ۹۶ تورم ۵۸/۳ درصدی را تجربه کرده است. پس از استان کوردستان استان های ایلام و‌ کرماشان در شرق کوردستان بیشترین میزان بیکاری را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش مرکز آمار ایران، از میان ۳۱ استان، در شرق کوردستان استان کرماشان با ١٨.٧ درصد و چهارمحال و بختیاری با ١٧.۴ درصد بیکارترین استانها هستند. این در حالی است که استانی مانند سمنان با کمترین منابع و پتانسیل های توسعه با ۷.۲ درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته است.
قرار گرفتن استان کرماشان در رتبه اول، استان اورمیه در رتبه پنجم و استان سنه در رتبه هفتم در حالی است که شرق کوردستان با داشتن پتانسیلهای عالی کشاورزی، منابع طبیعی و معدنی، دامپروری، منابع آبی، خاک حاصلخیز، گردشگری و همچنین امتیاز هم مرز بودن با کشور عراق این تفاوت فاحش مابین استان های شرق کوردستان که بهترین پتانسیل های توسعه را دارا می‌باشند با استان های ایران که هیچ پتانسیلی ندارند، نشان دهنده‌ی تبعیض فاحشیست که جمهوری اسلامی علیه ملت کورد در شرق کوردستان کردستان اجرا میکند و با سیاست فقیر نگه داشتن جامعه کوردستان سعی در کنترل کردن، وابسته نمودن و همچنین مزدور پروری به صورت گسترده در این منطقه دارد.

نرخ بالای بیکاری، عدم سرمایه گذاری و… سبب شده است که جوانان کورد هر روز بیشتر به سمت شغل کاذب و خطرناک مانند کولبری روی آورده و جان خود را برای کسب حداقل درآمد به خطر بیاندازند.

قابل توجه است که کارشناسان نرخ واقعی بیکاری را بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده توسط دولت اعلام می‌کنند. به ویژه در استانهای شرق کوردستان مانند کرماشان و سنه کارشناسان در برخی موارد نرخ بیکاری را حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد اعلام کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان