حکم تبعید یک زندانی مسن بهائی اجرایی می شود

KMMK: ‌

روز یک شنبه ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۸، ذبیح الله رئوفی، شهروند کورد بهائی که از اهالی شهر سنه (سنندج ) شرق کوردستان است، برای اجرای حکمش راهی استان هرمزگان شد.
ذبیح الله رئوفی ۷۰ ساله که شهریور ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، از طرف شعبه ۴ دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در سنه به یک سال حبس و یک سال تبعید به شهر میناب هرمزگان محکوم شد.
این همشهری همچنین در مرداد ماه ۱۳۹۴ دستگیر شده ، اما بعد از ۶ روز با قرار وثیقه ۳۰ میلیونی آزاد شده بود.
شایان ذکر است؛ که این فعال بهائی سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان محکوم شده بود که بعدها حکمش به ۶ ماه زندانی در تویسرکان کاهش یافت .

بهائیان در جغرافیای سیاسی ایران ،از سوی جمهوری اسلامی ایران فشارهای بسیاری را از قبیل زندانی ، تبعید ، ظبط اموال و دارایی، تخریب منازل و اماکن مقدس، متحمل می شوند. در شرق کوردستان نیز تعداد زیادی از بهائیان زندگی می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان