مرز چالدران/زخمی شدن یک کولبر

KMMK:‌ ‌

روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹٨، یک بار دیگر کاروانی از کولبران مورد هجوم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار می گیرند که در این رویداد کولبری به نام “مجید جلیل پور ” اهل روستای” گوره دی قطور”در مرز یکماله زخمی شد.

لازم به ذکر است؛ مجید جلیل پور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــ کولبر زخمی ــ جهت مداوا به بیمارستان اورمیه منتقل شده است.

بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ از آغار سال میلادی جاری تا به حال ۶۲ کولبر زخمی و ۲۰ کولبر کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان