جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حکومت ایران کمپ کمک های مردمی ثلاث در پلدختر را پلمپ کرد

KMMK:

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ شمسی ، نیروی انتظامی و سپاە پاسدارن جمهوری اسلامی ایران، کمک های مردمی ثلاث باباجانی در پلدختر را پلمپ کردە و از کمک رسانی مردم به سیل زدگان در شرق کوردستان ممانعت کردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، کمک های مردمی بە سیل زدگان پلدختر حدود ۱٥ تریلی و ٨ کامیون بوده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که به عنوان سازمانی تروریستی شناخته میشود، آن را غصب کردە و مسئولیت کمپ را هم بە کمیته امداد واگذار کردەاند.
این در حالی است که حکومت ایران خود موظف به خدمات رسانی به مردم بوده و این وظیفه دولت است که خسارات وارده بر مردم را جبران نماید.
حکومت ایران جدایی از سرباز زدن از مسئولیت های خود، اجازه نمی‌دهد خود مردم نیز به آسیب دیدگان یاری برسانند.

قابل ذکر است که در چندین مورد نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان و اهالی رسانه حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

زخمی شدن سه کولبر در مرز پاوه

مریوان؛ دستگیری یک فعال مدنی زن توسط نیروهای امنیتی ایران

Bilal Enferadi

نوسود؛ زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران