اعتراض انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد به افزایش حق بیمه

KMMK:
یک‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد به افزایش حق بیمه خود اعتراض کرده و افزایش پرداخت حق بیمه را ظلمی آشکار، ناعادلانه و غیر کارشناسی شده و غیرقانونی اعلام کردند. این انجمن های صنفی با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم پرداخت این حق بیمه از سوی کارگران شده اند.
متن بیانیه انجمن های صنفی مریوان و سروآباد در ذیل عینا بازنشر می‌شود:

با سلام

جهت روشن شدن بهترِ موضوع، توضیحات ذیل مطالعه شود:

مبنای کسر و اخذ حق بیمه از کارگران:

طبق قانون مبنای اخذ حق بیمه از بیمه شدگان تامین اجتماعی ۳۰٪ از حداقل حقوقی است که هرساله توسط شورای عالی کارِ وزارت کار مشخص میشود.

اما این ۳۰٪ به تفکیک از سه شخص به نحو روبرو اخذ میشود:

سهم کارفرما ۲۰٪ ، سهم دولت ۳٪ ، و سهم کارگر، ۷٪ میباشد.

و اما در مورد کارگران ساختمانی، با توجه به اینکه کارفرمای ثابت و معینی ندارند، قانونگذار سهم کارفرما را از محل عوارض ساخت و سازها از شهرداریها دریافت مینماید.

و سهم کارگر را که همان ۷٪ است بطور ماهانه از خودِ کارگر ساختمانی دریافت مینماید.

در سال ۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی برای آنکه بتواند مبلغ بیشتری از کارگرساختمانی اخذ نماید، فرمولی را تهیه کرد که طبق آن کارگران ساختمانی را طبق درجه کارت مهارت به سه گروه تقسیم و مبنای اخذ حق بیمه آنها را طبق آن فرمولِ افزایشِ ۲ دهم و ۳ دهم و ۴ دهم، بالا برد.

و اما در مورد واحد ۱ . واحد ۱ همان ۷٪ است.

یعنی اگر میزان ۷٪ از حداقل دستمزد را بعنوان ۱ واحد کامل در نظر بگیریم، و تعداد دهُم های فوق الذکر را به آن اضافه کنیم، میزان حق بیمه ماهانه کارگران ساختمانی بدست می آید.

البته سازمان تامین اجتماعی پا را از این هم فراتر گذاشت و دهم های قبلی را مجدداً تغییر داد. یعنی فرمولی را تهیه کرد که در طول سه سال متوالی، هرسال، یک دهم دیگر به آن اضافه شود.! !!؟؟؟

بطور مثال کارگر درجه ۳ که طبق روال معمولی باید ۷٪ یعنی واحد ۱ را پرداخت میکرد، در سال ۹۷میزان ۱ و ۳ دهم و درسال ۹۸ میزان ۱ و ۴ دهم و درسال ۹۹ میزان ۱ و ۵ دهم (یعنی یک و نیم برابر حداقل دستمزد) سالانه را بپردازند.

و اما برای آنکه شفاف شود چگونه این‌ دو مقوله با هم تجمیع میشود، محاسبه زیر را به نمایش میگذاریم:

۱/۵۱۷/۰۰۰ میزان حداقل حقوق سال ۹۸

ضربدر ۷٪

میشود: ۱۰۶/۱۹۰ تومان. ( میران حقیقی حق بیمه در سال ۹۸ همین است).

ولی با فرمول ۱.۴ دهم میشود:

۱۴۸/۶۶۶ تومان در ماه های ۳۰ روزه.

و اما در ماه های ۳۱ روزه میشود:

۱۵۳/۶۰۰ تومان.

به همین راحتی.

حالا مقایسه کنید:

مبلغ ۱۰۶ هزارتومان واقعی کجا و مبلغ ۱۵۳ هزارتومان ظالمانه کجا؟؟؟

انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد ضمن اعتراض شدید به این افزایش ناعادلانه، همانند سال گذشته در خصوص این بی عدالتی سکوت نخواهد کرد و امیدواریم با حمایت و اتحاد تمامی اعضا صنف و سایر انجمن های کشور پیگیر این موضوع و رفع مشکل باشیم.
انجمن های صنفی مریوان و سروآباد

این افزایش حق بیمه در حالی است که کارگران به علت حقوق پایین و بیکاری، در شرایط بغرنجی قرار گرفته اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان