تداوم بازداشت ها در شرق کوردستان/در دو روز سە نفر در مریوان بازداشت شدند

KMMK:

روز چهارشنبه ۷ فروردین نیروهای اداره اطلاعات حکومت در مریوان “پیام شوقی” فرزند اسحاق را در حد فاصل بین دهستان خاومیراوا به برده رشه از توابع مریوان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین پیشتر در روز سه شنبه ۶ فروردین نیروهای امنیتی حکومتی “عادل نیک خواه” فرزند عمر و “کارزان شردوشی” فرزند محمد را در روستای شردوش از توابع مریوان بازداشت کرده بودند.

باید اذعان داشت که در هنگام بازداشت افراد مذکور، نیروهای حکومتی هیچگونه حکم قضایی ارائه نداده اند.

باتوجه به موج بازداشتیهای اخیر و بعد از اتمام مراسمهای نوروزی در شرق کوردستان احتمال میرود نیروهای حکومتی به بهانه شرکت افراد بازداشت شده در این مراسم ها اقدام به چنین اعمال فشار گسترده ای علیه ملت کورد در شرق کوردستان کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان