شهروند کرماشانی به ده سال حبس محکوم شد

kmmk:
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی، مسعود کیانی شهروند اهل کرماشان محبوس در زندان اوین تهران از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

قابل ذکر است: مسعود کیانی دانشجوی دانشگاه در کشور اکراین در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ خورشیدی پس از بازگشت با هدف دیدار خانواده در فرودگاه تهران بازداشت شد.
نامبرده پس از طی کردن هشتاد روز بازداشت در سلول انفرادی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و بازداشت و بازجویی های متعدد، به زندان اوین منتقل شده است.

قابل ذکر است که: نامبرده از سوی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی برای کشور اسرائیل بازداشت شده است.
مسعود کیانی دانشجو در دانشگاه اکراین در سال ۱۳۹۰ به دلیل مشارکت در دو کنفرانس در کشور هند و آفریقا به گفته ایران به اتهام دیدار با نمایندەهای اسرائیل، موساد در این کنفرانس متهم به جاسوسی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان