ايران و چند كشور اسلامى بدترين كشورها براى حقوق زنان

K‌MMK:

سازمان هماهنگی همکاری‌های اقتصادى و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود در روز جهانى زن، گزارشی را در رابطە با حقوق زنان منتشر کردە است در این گزارش آمده است کە: كشور سوئيس به‌عنوان بهترين كشور ازلحاظ حمایت و برابرى حقوق زن و مرد چه در موقعيت كارى، چه در منزل دارا بوده و كشورهاى ايران و يمن را بدترين كشورها را معرفى كرد.

در اين رتبه‌بندی كه به ١٢٠ كشور اشاره‌شده بعد از سوئيس كشورهاى دانمارك، سوئد، فرانسه و پرتغال به بهترين كشورها براى حقوق زنان معرفی‌شده‌اند.

از سوى ديگر كشورهاى ايران، اردن، يمن، پاكستان و اكثر كشورهاى اسلامى به بدترين كشورهاى جهان براى حقوق زنان معرفی شدند.

اين سازمان براى تهيه اين شاخص به مسائلى چون: تبعيض جنسيتى، ختنه كردن، حقوق داشتن فرزند، فاصله زياد دستمزد بين زنان و مردان، خشونت جنسيتى، رهبری خانواده، حق انتخاب و قوانين نابرابر عليه حقوق زنان را در اين رتبه‌بندی لحاظ كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان