اعدام یک زندانی کورد در زنجان

KMMK: ْ

صبح روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ یک زندانی کورد به اسم نورالدین سلامی اهل قروه در شرق کوردستان پس از گذراندن ۴سال و هفت ماه زندانی، اعدام شد.

طبق گزارشات رسیده؛ نورالدین سلامی متاهل بوده که برای امرار معاش، به همراه همسرش به شهر زنجان مهاجرت کرده ودرآنجا به شغل نانوایی مشغول بوده است.

نامبرده در سال ۱۳۹۳ به اتهام قتل عمد “ح.ن” اهل زنجان به دلیل اختلافات مالی، ازسوی دادگاه حکومت ایران در زنجان، بازداشت و به اعدام محکوم شد.

شایان ذکر است خانواده نامبرده بارها جهت رضایت از خانواده مقتول به زنجان رفته، اما موفق به کسب رضایت نشدند.
سرانجام بعد از گذراندن بیش از۴سال زندان در صبحگاه روز ۱۲اسفند حکم اعدام ازسوی دستگاه قضایی حکومت به اجرا درامد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان