صدورمجوز ۶۲ باغ در تهران و نبود یک نهال در نایسر با جمعیت ۷۵ هزار نفر

KMMK:
روز چهار شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ خورشیدی شهرداری و نظارت پارک و فضای سبز شهری در تهران اعلام کرده است که در این روز مجوز ساخت ۶۲ پارک و باغچه تفریحی صادر شده است.

این طرح به مناسبت ۱۵ اسفند که در ایران به نام روز نهال کاری شناخته شده است اجرا شده است، این در حالیست که خبرگزاری تسنیم در آذر ماه سال جاری اعلام کرده: شهرک نایسر از توابع شهرستان سنه(سنندج) با جمعیت بالغ بر ۷۵ هزار سکنه حتی از یک متر پارک و چمن و درخت بی بهره مانده است.

در اینجا لازم است نگاهی به استانداردهای جهانی و ایران بیندازیم تا بدانیم برای هر شهروند ساکن در شهر چند متر پارک و فضای سبز و محل استراحت باید در نظر گرفته شود؟

بر اساس استاندارد جهانی برای هر یک شهروند ۲۰ الی ۲۵ متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شده است و بر اساس استاندارد ایران به صورت عموم برای هر فرد ۸ تا ۱۲ متر مربع فضای سبز در نظر گرفته شده است و حق هر شهروند است.

جمعیت کل تهران کمتر از ۹ میلیون نفر بوده که بیشتر از ۲ هزار پارک به این شهر سخته شده است که سهم هر شهروند بالغ بر ۱۵.۸ متر مربع است.

در سال ۹۴ خورشیدی روزنامه همشهری اعلام کرده است که: ۳۹ هزار هکتار باغ و پارک در تهران احداث شده است و طی یک برنامه ریزی این میزان باید به ۵۰ هزار هکتار افزایش پیدا کند.

در اینجا لازم است که این ناهمسانی بزرگ مقایسه شود، چه علتی باعث شده است که ۷۵ هزار شهروند ساکن محله نایسر شهر سنه از وجود حتی یک متر پارک و فضای سبز بهره‌ای نبرده باشند و لی در تهران چنین خدمتگزاریهایی بزرگی به شهروندان تعلق بگیرد؟

جمعیت حقوق بشر کوردستان