یک معلم کورد در اورمیه بازداشت شد

KMMK:

روز چهارشنبه ٨اسفند ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی اداره اطلاعات حکومت در اورمیه «پیمان نقشبندی» معلم کورد را به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل کردند.

شایان‌ذکر است پیمان نقشبندی پس از دو روز بازجویی در اداره اطلاعات به زندان جمهوری اسلامی در اورمیه منتقل‌شده است. نامبرده در روستای رشکانی از توابع اورمیه معلم بوده که ظاهراً در محل تدریس خود بازداشت‌شده است.

طی چند ماه گذشته در ایران و شرق کوردستان اعتصابات گسترده‌ای توسط فرهنگیان و معلمین مبنی بر پرداخت حقوق معوقه و اعتراض به وضعیت شغلی صورت گرفته است که در این میان حکومت ایران در اقداماتی چندین تن از فرهنگیان شرق کوردستان را بازداشت و پس از چندین روز نگهداری در اداره اطلاعات به زندان‌های حکومت انتقال داده و بعضاً احکام سنگین زندان برای آنان صادر کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان